วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ลงวันที่ 26/07/2566
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายณัฐพล เยี่ยมชัยภูมิ หัวหน้าหมวดทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และวัดศรีทองไพบูลย์วราราม ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

'