วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน โดยการเพิ่มสิทธิการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในในการตรวจสุขภาพในเชิงรุกสำหรับสถานประกอบการ ประจำปี 2562
ลงวันที่ 30/05/2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.

      แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด โดย นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน โดยการเพิ่มสิทธิการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในในการตรวจสุขภาพในเชิงรุกสำหรับสถานประกอบการ ประจำปี 2562   ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


'