วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ประจำปี 2566"
ลงวันที่ 26/12/2566
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ,นางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร ร่วมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสมาคมสโมสรกรมทางหลวง ประจำปี 2566 จำนวน 3 ทุน ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'