วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
พิธิเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 28/07/2562

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น.  

      นายพงศกร  จุลละโพธิ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธิเปิดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นทองอุไร) บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดร้อยเอ็ด รวมจำนวน 125 ต้น  โดยมีนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธิ ณ  บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ (จุด Landmark อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตรงข้ามแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด) ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


'