วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566"
ลงวันที่ 04/07/2566
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายพิทักษ์ ทาตะนาม หัวหน้าหมวดทางหลวงเกษตรวิสัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร บ้านเมืองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

'