วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"พิธีไหว้พระพุทธมงคลวิถี พระพุทธรูปประจำสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และไหว้บวงสรวงองค์ปู่พญานาค ด้านหน้าสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗"
ลงวันที่ 09/01/2567
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ไหว้พระพุทธมงคลวิถี พระพุทธรูปประจำสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และไหว้บวงสรวงองค์ปู่พญานาค ด้านหน้าสำนักงาน เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
เก้าแรก ของปี พศ. ๒๕๖๗

'