วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566"
ลงวันที่ 27/07/2566
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'