วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
ทำบุญ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 13/02/2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

      นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ได้ร่วมทำบุญ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด


'