วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาหนองขมิ้น" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/10/2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.  

      นายธีระศักคิ์ ไค่นุ่นโพธิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเสลภูมิ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาหนองขมิ้น" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หนองขมิ้น บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด


'