f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 30/03/2564 155/60/64/64 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 29/03/2564 155/60/64/63 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 29/03/2564 155/40/64/62 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/03/2564 155/40/64/60 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 17/03/2564 155/40/64/59 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 ซื้อวัสดสำนักงาน 2 รายการ 17/02/2564 155/40/64/58 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/02/2564 155/40/64/56 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 19/02/2564 155/40/64/53 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11/02/2564 155/40/64/50 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 09/02/2564 155/40/64/49 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 ซื้อนำ้มันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 20,000 ลิตร 09/02/2564 155/35/64/48 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 01/02/2564 155/40/64/46 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 26/01/2564 155/60/64/37 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายหมายเลข 7430-005-00890-59 27/01/2564 155/-/64/45 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 27/01/2564 155/60/64/42 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 110 รายการ