f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 21/02/2567 155/40/67/49 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 12/02/2567 155/60/67/44 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 155/40/67/43 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 12/02/2567 155/40/67/45 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 วัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ 12/02/2567 155/40/67/46 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/02/2567 155/40/67/41 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 วัสดุสำนักงาน จำนวน รายการ 07/02/2567 155/40/67/42 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 07/02/2567 155/40/67/40 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/02/2567 155/40/6/38 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 10,000 ลิตร 01/02/2567 155/35/67/36 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 400 ลิตร 24/01/2567 155/35/67/34 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/01/2567 155/40/67/31 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/01/2567 155/40/67/33 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 18/01/2567 155/40/67/32 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/01/2567 155/40/67/32 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 518 รายการ