f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 15/06/2564 155/50/64/91 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ 14/06/2564 155/30/64/89 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 14/06/2564 155/40/64/86 สำนักงานทางหลวงที่ 8
4 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 11/06/2564 155/-/64/85 สำนักงานทางหลวงที่ 8
5 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 11/06/2564 155/-/64/84 สำนักงานทางหลวงที่ 8
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 08/06/2564 155/40/64/83 สำนักงานทางหลวงที่ 8
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 24/05/2564 155/46/64/78 สำนักงานทางหลวงที่ 8
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 28/05/2564 155/40/64/82 สำนักงานทางหลวงที่ 8
9 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 24/05/2564 155/40/64/79 สำนักงานทางหลวงที่ 8
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 25/05/2564 155/40/64/81 สำนักงานทางหลวงที่ 8
11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล91 จำนวน 400 ลิตร 24/05/2564 155/35/64/80 สำนักงานทางหลวงที่ 8
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 20/05/2564 155/60/64/77 สำนักงานทางหลวงที่ 8
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 19/05/2564 155/40/64/76 สำนักงานทางหลวงที่ 8
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 18/05/2564 155/40/64/75 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 13/05/2564 155/40/64/74 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 130 รายการ