f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ)จำนวน 37 รายการ 22/08/2562 19/08/2562 คค 06124/พ.2/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
2 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 19/03/2562 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
3 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 18/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ