f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.69+806 - กม.71 24/05/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 8 แผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ของแขวงทางหลวงมหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน วาปีปทุม - พยัคฆภูมิพิสัย ระหว่าง กม.69+806 - กม.71 24/05/2566 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 09/05/2566 48,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 28/04/2566 17,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 28/04/2566 12,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 01/05/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 8 น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 25/04/2566 299,589.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 8 จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566 11/04/2566 47,449.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 04/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 29/03/2566 8,355.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 28/03/2566 10,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28/03/2566 35,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2566 25,816.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 15/03/2566 21,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2566 25,816.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 490 รายการ