f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย (จุดพักรถแก่งเลิงจาน) แขวงทางหลวงมหาสารคาม
ลงวันที่ 10/04/2566

นายชัยธวัช  พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย (จุดพักรถแก่งเลิงจาน) แขวงทางหลวงมหาสารคาม บนทางหลวงหมายเลข 23 กม.66+150 เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมคณะทำงาน โดยมี นายชัยวัฒน์ แสนศักดิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมหาสารคาม  และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


'