f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย(บ้านดงยาง) แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 10/04/2566

นายชาญพินิจ พินิจศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย(บ้านดงยาง) แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด บนทางหลวงหมายเลข 23 กม.103+750 เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมคณะทำงาน โดยมี นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


'