วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
Roi-Et Highway District
"ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านอธิบดีกรมทางหลวง และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค"
ลงวันที่ 08/02/2567
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.
นายมงคล แสนวงษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสถิต คำพิชิต รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายปฏิบัติการ ,นางรฐา ชำนาญยงค์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับท่านอธิบดีกรมทางหลวง และสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ณ ห้องประชุมจุลละโพธิ แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด

'