f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2566 ณ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 8
ลงวันที่ 28/12/2566

วันอังคาร ที่ 28 พฤหัสบดี 2566 นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นผู้แทนมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2566 ณ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 8


'