f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย (ปากทางเข้าเขื่อนลำปาว) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
ลงวันที่ 11/04/2566

นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 เป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย (ปากทางเข้าเขื่อนลำปาว) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมคณะทำงาน โดยมี นางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


'