f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน สำนักงานหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)
ลงวันที่ 03/02/2567

วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.30 น.  นายชัยธวัช  พรหมวิชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8  และแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นางมนพร  เจริญศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  พร้อมคณะตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ จังหวัด มหาสารคาม กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด   ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน  สำนักงานหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)


'