f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 8
OFFICE OF HIGHWAY 8
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการงานทาง ตอบสนองภารกิจของกรมทางหลวง
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ณ ทางหลวงหมายเลข 213
ลงวันที่ 03/02/2567

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ ทล.213 ตอน มหาสารคาม-หนองขอน เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาตลิ่งแม่น้ำชีทรุดตัว โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายชัยธวัช พรหมวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 8 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้ข้อมูลสรุปการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของตลิ่ง


'